L2840

Local al Centre de Banyoles

302.50

Local de 25 metres quadrats al centre de Banyoles