N2603 Nau a Fornells de la Selva

Nau industrial de 4.176 m2

Gestió
  • Lloguer
Tipus
  • Locals i naus
Població
  • Fornells de la Selva
m2
  • 3000-4000

Nau industrial de 4.176 m2 (1 altell de 300 m2 per oficina). 2 portes d’accés per camió per càrrega i descàrrega. La façana és de 260m. Hi ha pàrquings lineals exteriors per als clients. Tancaments de doble vidre. Any de construcció 2000.

Possibiltat de llogar la meitat de la nau de 2.088 m2. Un altre altell de 300 m2 per l’altra oficina. La meitat de la façana és de 130m.